Upsells

Khuyến khích thêm tỷ lệ đơn hàng ở mỗi bước của giai đoạn mua hàng

Tăng tỷ lệ mua hàng lặp lại và tăng trưởng lợi nhuận với công cụ upsell của TeeChip. Đường ống 4-giai đoạn upsell sẽ giúp bạn tạo thêm động lực mua hàng cho khách hàng của mình, kể cả giai đoạn tiền và hậu checkout.

Upsell của TeeChip là như thế nào?

Upsell là cách để bán thêm nhiều sản phẩm cho những đối tượng khách đã mua hàng có sẵn. Upsell có thể hiển thị dưới hình thức recommended items (gợi ý mặt hàng), email marketing, limited time offers (offer có hạn lượn), và popup mời gọi thêm vào đơn hàng hiện tại “Add to Order.”

TeeChip

Xác suất để bán được cho khách hàng mới chỉ là 5-20% trong khi xác suất để bán thêm hàng cho những khách hàng có sẵn lên đến tận 60-70%. Chức năng Upsell ở TeeChip cho phép bạn target những khách hàng có sẵn một cách hiệu quả, và giúp làm tăng tỷ lệ order trung bình của đơn hàng.

Tăng doanh số với 4 loại upsell

Bạn có thể lựa chọn thêm upsell vào trong bước cuối cùng khi tạo chiến dịch. Để thêm upsell vào những chiến dịch có sẵn, truy cập trang “Campaign details” (xem bên dưới).

Hướng dẫn cài đặt upsell và thêm upsell vào các chiến dịch có sẵn.

1) Post-sale popup upsell (hậu upsell)

Để khách hàng mua thêm hàng một cách dễ dàng hơn.

Sau khi mua hàng xong, khách sẽ thấy một pop-up với nội dung limited time offer (offer có hạn lượng), với modal upsell bạn có thể tự chọn giá trị giảm giá mong muốn.

TeeChip

2) Post-sale email upsell

Tối đa hoá doanh số với hệ thống email marketing tự động.

24 giờ sau khi đơn hàng đã được đặt, khách hàng sẽ nhận được email upsell vào email đã sử dụng để mua hàng. Chức năng email upsell cho phép bạn chọn lựa giảm giá chiến dịch mà mình muốn và hiển thị ở chế độ “limited time offer”

TeeChip

3) Post-sale order confirmation email upsell

Tăng doanh thu khi khách xem email xác nhận đơn hàng.

Khách hàng sẽ nhận được email xác nhận đơn hàng sau khi mua hàng. Bạn có thể chọn 3 chiến dịch để upsell ở phần chân trang của email này để có thêm doanh số từ những khách hàng có sẵn.

4) Shopping cart upsell

Quảng cáo chiến dịch đến người mua hàng trước khi họ đến bước checkout cuối cùng.

Khi khách hàng xem shopping cart , họ cũng sẽ thấy một collection bên dưới bao gồm những sản phẩm khác của store mà hệ thống “tiến cử” cho khách mua hàng. Chức năng upsell này tự động bật khi khách đang ở trong giỏ hàng.

TeeChip

Tăng doanh số mua hàng lặp lại và tối đa hoá giá trị với upsell.

Tạo upsell