Upsells

Khuyến khích thêm tỷ lệ đơn hàng ở mỗi bước của giai đoạn mua hàng

Tăng tỷ lệ mua hàng lặp lại và tăng trưởng lợi nhuận với công cụ upsell của TeeChip. Đường ống 5-giai đoạn upsell sẽ giúp bạn tạo thêm động lực mua hàng cho khách hàng của mình, kể cả giai đoạn tiền và hậu checkout.

Upsell của TeeChip là như thế nào?

Upsell là cách để bán thêm nhiều sản phẩm cho những đối tượng khách đã mua hàng có sẵn. Upsell có thể hiển thị dưới hình thức recommended items (gợi ý mặt hàng), email marketing, limited time offers (offer có hạn lượn), và popup mời gọi thêm vào đơn hàng hiện tại “Add to Order.”

Xác suất giữa việc bán được hàng cho khách hàng có sẵn (existing customer) vs khách hàng mới (new customer)(Invesp).

TeeChip

Xác suất để bán được cho khách hàng mới chỉ là 5-20% trong khi xác suất để bán thêm hàng cho những khách hàng có sẵn lên đến tận 60-70%. Chức năng Upsell ở TeeChip cho phép bạn target những khách hàng có sẵn một cách hiệu quả, và giúp làm tăng tỷ lệ order trung bình của đơn hàng.

Tăng doanh số với 5 loại upsell

Sử dụng upsell ở TeeChip khá dễ dàng và nhanh chóng

Bạn có thể lựa chọn thêm upsell vào trong bước cuối cùng khi tạo chiến dịch. Để thêm upsell vào những chiến dịch có sẵn, truy cập trang “Campaign details” (xem bên dưới).

Hướng dẫn cài đặt upsell và thêm upsell vào các chiến dịch có sẵn.

1) Pre-sale checkout popup upsell (tiền upsell)

Khuyến khích khách hàng thêm hàng vào giỏ (cart) trước khi họ chọn sản phẩm.

Chức năng Pre-sale upsells sẽ tự động xuất hiện khi khách hàng click vào “Buy it now”. Chiến dịch của bạn cần phải có những sản phẩm mang tính phụ kiện (như tote, mug, poster) vào chiến dịch để mở khoá tính năng này.

TeeChip

2) Post-sale popup upsell (hậu upsell)

Để khách hàng mua thêm hàng một cách dễ dàng hơn.

Ở bước cuối cùng khi mua hàng, khách sẽ thấy một pop-up gọi là “modal upsell” với nội dung limited time offer (offer có hạn lượng), với modal upsell bạn có thể tự chọn giá trị giảm giá mong muốn. Khách hàng có thể mua thêm sản phẩm mà không cần phải điền lại địa chỉ shipping và thông tin thanh toán.

TeeChip

3) Post-sale email upsell

Tối đa hoá doanh số với hệ thống email marketing tự động.

24 giờ sau khi đơn hàng đã được đặt, khách hàng sẽ nhận được email upsell vào email đã sử dụng để mua hàng. Chức năng email upsell cho phép bạn chọn lựa giảm giá chiến dịch mà mình muốn và hiển thị ở chế độ “limited time offer”

TeeChip

4) Shopping cart upsell

Quảng cáo chiến dịch đến người mua hàng trước khi họ đến bước checkout cuối cùng.

Khi khách hàng xem shopping cart , họ cũng sẽ thấy một collection bên dưới bao gồm những sản phẩm khác của store mà hệ thống “tiến cử” cho khách mua hàng. Chức năng upsell này tự động bật khi khách đang ở trong giỏ hàng.

TeeChip

5) Post-sale packing slip upsell (upsell ở nhãn dáng hàng hoá)

Coming soon! Làm vui lòng khách hàng với một coupon tay cầm mắt thấy.

Với chức năng packing slip upsell, khách hàng sẽ nhận được một coupon giấy giảm giá với sản phẩm theo bạn lựa chọn. Coupon sẽ được in và cho kèm vào gói hàng như là một cách nhắc nhở khách hàng đừng quên quay lại store của bạn.

TeeChip

Tăng doanh số mua hàng lặp lại và tối đa hoá giá trị với upsell.

Tạo upsell