The marketplace

Bán cho lượng khách “khủng” hơn qua marketplace

Với marketplace của TeeChip Pro, khách hàng có thể truy cập teechip.com để xem toàn bộ các chiến dịch đang public. Tận dụng tối đa cơ hội này bằng cách chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho các chiến dịch và storefronts của bạn.

Ghé thăm marketplace của teechip.com

Tối ưu cho marketplace

Tính năng marketplace đưa ra nhiều cách khác nhau giúp tăng doanh số. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tận dụng tối đa tính năng ưu việt này.

1) Giúp khách hàng tìm kiếm các chiến dịch của bạn chỉ bằng việc thêm tags

Khách hàng tìm kiếm chiến dịch dựa theo categories. Tăng tỷ lệ chiến dịch của bạn được tìm thấy bằng cách gắn tag đúng người đúng việc trong phần “Campaign details” (được hiển thị phía dưới). Tag càng chính xác, người mua sẽ có nhiều khả năng tìm thấy chiến dịch của bạn — làm tăng tỷ lệ chuyển đổi một cách hiệu quả hơn.

Cách thêm tags cho các chiến dịch mới và cũ. 

Bạn có thể thêm tags vào các chiến dịch mới tạo khi bạn ở bước cuối cùng của phần tạo chiến dịch (minh hoạ bên dưới). Bạn cũng có thể thêm tags vào các chiến dịch cũ bằng cách vào phần “Campaign Details” (Campaigns > Details > Campaign Details)

Thêm tối đa 6 tags liên quan đến niche cho các chiến dịch của bạn 

2) Được tìm thấy bằng cách đặt chiến dịch ở chế độ public (công khai)

Chỉ những chiến dịch ở chế độ “public” mới được hiển thị ở marketplace (chiến dịch được “public” mặc định). Nếu các chiến dịch hiện đang ở chế độ “private” (ẩn), bạn có thể dễ thay đổi qua public. 
Để thay đổi tuỳ chọn hiển thị, bạn hãy vào phần “Campaign details” (Campaigns > Details > Campaign details>Visibility) và chọn “public” hoặc “private”.
TeeChip

Thêm tag ngay cho các chiến dịch và tăng doanh số tại TeeChip marketplace

TRANG BỊ CHO MARKETPLACE