TeeChip Rewards: Streaks

C-c-c-combo!

Chúng ta không cần phải là một game thủ thì mới hiểu được cảm giác “sướng” khi liên tục win streak và điểm cứ tăng chóng mặt theo cấp số nhân. Giờ đây, với TeeChip Rewards Streaks, dù không chơi game, seller vẫn có thể sống trong cảm giác sung sướng đó mỗi ngày! 

Luật chơi của TeeChip Streaks cũng không có gì khác biệt: duy trì một mức sales đều đặn trong một khoảng thời gian để “win” streak. Mức sale càng lớn thì cấp số nhân của điểm kiếm được càng cao. 

Hãy cùng phân tích chi tiết nào!

Có 4 mức sale (theo ngày) để đạt streak là: 25, 100, 300, và 800. Mỗi mức sale sẽ ứng với một level streak có cấp số nhân cao hơn (ví dụ: nhân 15, 20 lần, vv..v..). Hãy cố gắng duy trì mức sale tối thiểu của level mình chọn để đạt nhân tử tối đa của mức đó (ví dụ: level 25 sale/ngày sẽ có nhân tử tối đa là 15 lần (15 x 25 sale) vào ngày thứ 15) 

Nhân tử lớn nhất của mỗi mức:

Nhân tử tối đa đạt được theo những giai đoạn thời gian khác nhau

Ví dụ: Cần 25 ngày liên tục duy trì đều đặn số sale tối thiểu là 300 unit sales/ngày để “mở khoá” cấp số nhân 25x của streak 300.

Một khi đã mở khoá nhân tử tối đa, mức điểm cao nhất sẽ cứ thế mà cộng vào, chỉ cần mức sale streak được duy trì đều đặn ngày qua ngày. 

Hình ảnh thực tế của streak:

Thẳng tiến tới dashboard để w-w-w-win streak nào!

LOGIN VÀO ACCOUNT
Chú ý: Luật dành cho điểm thưởng vẫn được áp dụng với điểm tích được từ streak.*

*Chỉ áp dụng với những unit sales hợp lệ. Nếu sale bị cancel hoặc phải refund, số điểm đã cộng cho sale đó sẽ bị trừ đi. Để biết thêm thông tin về việc thế nào là unit sales hợp lệ, vui lòng đọc tại trang Terms and Conditions.

Disclaimer: Tất cả những thông tin tại trang này đều tuân theo chính sách được nêu tại trang Terms and Conditions.