Seller Guides

Bản tin
Tháng Ba 27, 2018

Bản tin nội bộ số #003

Yêu cầu artwork theo DPI Tải lên thiết kế dễ dàng với yêu cầu…
Read More
Bản tin
Tháng Hai 27, 2018

Cập nhật nội bộ dành cho seller số #002

Cải thiện tốc độ tải storefront Tốc độ tải storefront nhanh hơn tới 70%…
Read More
Tính năng mới
Tháng Hai 26, 2018

Giới thiệu tài khoản người mua hàng (shopper accounts)

Mua hàng với TeeChip chưa bao giờ nhanh chóng và dễ dàng như vậy…
Read More