TeeChip Rewards FAQ

Hỏi: Tôi có phải đăng kí để tham gia không?
Đáp: Không, tất cả tài khoản đều tự động được tham gia chương trình

Hỏi: Chương trình có áp dụng cho tài khoản phụ (subaccount) không?
Đáp: Chương trình chỉ áp dụng cho tài khoản chính.

  • Tài khoản phụ vẫn có thể tích điểm cho tài khoản chính
  • Tài khoản phụ không thể truy cập vào dashboard của chương trình Rewards.
  • Tài khoản phụ không thể lựa chọn đổi giải thưởng (rewards)

Hỏi: Tôi cần làm thế nào để tích điểm thưởng?
Đáp: Bạn có thể tích điểm thưởng bằng 2 cách:

  1. Tích 1 điểm trên mỗi sale bán được (không bao gồm ASE sale)
  2. Hoàn thành các thử thách và cột mốc sale

Hỏi: Điểm thưởng có được tính cho cả sale trên TeeChip và Custom domain?
Đáp: Có

Hỏi: Trạng thái điểm “pending” và “available” khác nhau như thế nào?
Đáp: Số điểm thưởng được tích trong tháng sẽ ở mục “pending”. Vào ngày 3 mỗi tháng, toàn bộ số điểm thưởng đã tích ở tháng trước đó sẽ được chuyển sang “available” và có thể sử dụng để đổi rewards. .