Hướng dẫn cài đặt Facebook Pixel trên TeeChip

Facebook Pixel giúp bạn theo dõi visitors sales đến từ quảng cáo Facebook của bạn. Theo Facebook Business, pixel sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ sau:

  1. Xây dựng Custom Audiences từ trang web được quảng cáo cho việc remarketing.
  2. Tối ưu quảng cáo theo conversions.
  3. Theo dõi các thông số conversion và phân bổ về các quảng cáo của bạn. 

Các bước tích hợp pixel ID của bạn cho tất cả các chiến dịch

Bước 1: Tìm “Pixel” trong Ad Manager trên Facebook.

Bước 2: Tìm pixel ID ở cột bên phải.

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản.

Bước 4: Chèn Facebook Pixel ID vào ô tương ứng

Cách chỉ định pixel ID cho từng chiến dịch riêng lẻ

Bạn luôn có thể ghi đè phần cài đặt mặc định tổng và thay bằng cài đặt theo từng chiến dịch riêng lẻ.

Bước 1: Vào Dashboard chọn mục “Campaigns” sau đó nhấp vào phần “Details” bên cạnh chiến dịch mong muốn cài đặt pixel

Bước 2: Sau đó, chèn Facebook Pixel ID vào ô có tiêu đề Conversion Tracking” trên tab Campaign Details”.

Xin chúc mừng! Bạn đã thêm thành công Facebook Pixel vào tài khoản TeeChip của mình.

Facebook Pixel có thể thúc đẩy sự thành công trên TeeChip như thế nào. 

1)Theo dõi những người đã truy cập vào chiến dịch nhưng không mua. Bạn có thể tạo một quảng cáo khác hướng vào nhóm khách hàng tiềm năng này. Nhiều khách hàng cần phải thấy quảng cáo hiển thị nhắc nhớ vài lần trước khi quyết định mua hàng.

2)Thuật toán của Facebook có thể theo dõi những người thực hiện mua hàng sau khi xem quảng cáo của bạn. Sau đó, nó phân tích profile của khách hàng để tìm những người dùng có hành vi tương tự và sau đó phân phối quảng cáo của bạn cho những người dùng mới này, giúp tối ưu hóa hiệu quả tỉ lệ chuyển đổi của bạn.

3) Facebook Pixel mới track được 8 sự kiện (event) khách nhau trong một quá trình mua hàng/chuyển đổi. TeeChip hiện giờ đã cho phép bạn gắn 2 Pixel ID trên mỗi domain với các thông số page view, add to cart, initiate checkout, và purchase. Khi biết các đơn hàng đến từ đâu, bạn có thể đưa ra quyết định chuẩn hơn khi lựa chọn quảng cáo đang chạy tốt để scale.

4) Để quản lý những Pixel này bạn hãy vào add-on Pixel helper. Khi được gắn chuẩn chỉnh, 2 Pixel ID sẽ được hỗ trợ tối đa cho các trang như danh mục sản phẩm (product list), trang mua hàng (campaign buyer page), giỏ hàng (shopping cart), trang checkout, và trang xác nhận đơn hàng (order confirmation).