Lên chiến lược marketing dựa trên dữ liệu

Tính năng Xuất dữ liệu Campaign (Export Campaign Data) mới của TeeChip sẽ giúp bạn phát triển chiến lược marketing thật tốt. Bạn có thể yêu cầu TeeChip gửi báo cáo dữ liệu campaign trong vòng 90 ngày về thẳng hộp mail của mình. Với báo cáo này, bạn có thể theo dõi hiệu quả của từng campaign và quản lý việc kinh doanh hiệu quả hơn. Thông tin trong báo cáo bao gồm: Domain, URL, lượt xem (view), số lượng đơn hàng (order), tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate), số unit sale, tổng lợi nhuận (profit) và trạng thái campaign (status).

Lưu ý: Chỉ có tài khoản chính TeeChip mới có thể sử dụng tính năng này, sub-account sẽ không sử dụng được.

Sự quan trọng của dữ liệu Campaign

Dữ liệu Campaign giúp bạn hiểu rõ hơn tiềm năng của từng campaign. Quan trọng nhất là dữ liệu này có thể giúp bạn tối ưu hóa thiết kế và chiến lược marketing, tạo đòn bẩy để bùng nổ doanh số bán hàng.

Cách xuất dữ liệu Campaign

1. Chọn “Export Campaign Data” (Xuất dữ liệu Campaign)

Tại Dashboard, chọn nút “Export Campaign Data”, cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện và hiển thị 2 cách để bạn lọc dữ liệu Campaign.

Chọn nút “Export Campaign Data”.

2. Chọn cách bạn muốn lọc dữ liệu Campaign

Nhấp vào menu thả xuống đầu tiên để chọn domain bạn muốn xuất dữ liệu. Tiếp theo, chọn menu thả xuống thứ 2 để chọn khoảng thời gian cần xuất dữ liệu. Bạn có thể chọn xuất dữ liệu trong 30, 60 hoặc 90 ngày gần nhất.

Tuỳ chọn cách lọc dữ liệu.

3. Tải dữ liệu Campaign

Sau khi chọn khoảng thời gian và domain cần xuất dữ liệu, hãy chọn “Submit Request”. Sau 24 – 48 giờ, báo cáo dữ liệu dưới dạng tệp CSV sẽ được gửi về hộp mail của bạn. Chỉ cần tải tệp dữ liệu xuống máy tính là bạn đã có thể bắt đầu phân tích dữ liệu Campaign được rồi!

Sau 24 – 48 giờ, báo cáo dưới dạng tệp CSV sẽ được gửi đến hộp mail.

Xuất dữ liệu Campaign ngay hôm nay và bắt đầu những chiến lược marketing đỉnh của đỉnh nào!

Khám phá tính năng mới