Default product order

Sắp xếp thứ tự hiển thị trong các storefronts của bạn

Bạn muốn khách hàng sẽ nhìn thấy sản phẩm theo một thứ tự nhất định khi ghé thăm storefront của bạn? Công cụ sắp xếp thứ tự hiển thị sản phẩm mặc định của TeeChip Pro sẽ giúp cho việc sắp xếp chính xác thứ tự các sản phẩm trên storefront của bạn được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Sắp xếp thứ tự hiển thị sản phẩm mặc định một cách dễ dàng

1. Thêm các chiến dịch vào storefront của bạn.

Để bắt đầu, hãy vào mục “storefront details”. Nếu bạn chưa có sản phẩm/chiến dịch nào ở storefront, hãy nhấp vào “Add campaigns” để bắt đầu thêm chiến dịch – việc sắp xếp thứ tự hiển thị sản phẩm mặc định chỉ áp dụng cho các chiến dịch đã được thêm vào storefront của bạn.

Nhấp vào ” add campaigns” trước khi sắp xếp thứ tự sản phẩm.

2. Thêm sản phẩm để sắp xếp thứ tự hiển thị sản phẩm mặc định

Sau khi đã thêm các chiến dịch vào storefront, hãy bắt đầu sử dụng chức năng thêm sản phẩm (Add products) vào phần sản phẩm mặc định (Default product order). Bạn cần gõ tên hoặc URL của chiến dịch để tìm được sản phẩm. Chúng ta có thể sắp xếp tối đa 50 sản phẩm cho mỗi storefront. Các sản phẩm chưa được chọn sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên.

Thêm tối đa 50 sản phẩm vào sắp xếp thứ tự hiển thị.

3. Sắp xếp lại sản phẩm và thứ tự màu sắc hiển thị

Để sắp xếp thứ tự sản phẩm và màu sắc hiển thị theo ý muốn của bạn, hãy kéo thả sản phẩm mà bạn đã chọn theo thứ tự mà bạn muốn hiển thị công khai trên storefront. Để chọn màu sắc hiển thị, chọn vòng tròn màu kế bên sản phẩm và nhấn vào màu bạn muốn hiển thị cho sản phẩm đó.

Kéo và thả sản phẩm để sắp xếp theo ý muốn và chọn màu để thay đổi màu sắc hiển thị.

“4. lưu thay đổi” (save changes) để triển khai thứ tự sản phẩm mới.

Để hoàn tất việc sắp xếp thứ tự hiển thị của storefront, bạn đừng quên chọn “lưu thay đổi” (save changes) ở phía cuối trang storefront. Vậy là thứ tự hiển thị ở storefront của bạn đã được cập nhật rồi đó!

Chọn “ Save changes” để hoàn thành việc sắp xếp thứ tự sản phẩm.

Bạn có thắc mắc? Đây là một vài lưu ý nhỏ:

  • Bạn có thể quay lại và thay đổi thứ tự hiển thị sản phẩm và màu sắc bất cứ lúc nào.
  • Nếu thứ tự hiển thị ở storefront chưa được cập nhật ngay lúc đó, hãy đợi một vài phút rồi tải lại trang.
  • Sản phẩm mà bạn chọn theo thứ tự hiển thị sẽ được hiển thị trước, sau đó là những sản phẩm còn lại theo thứ tự ngẫu nhiên.

Sắp xếp thứ tự hiển thị sản phẩm trong storefront ngay hôm nay

Đăng nhập vào tài khoản của tôi