Custom navigation

Bạn có thể custom thanh navigation (menu) cho custom domains bằng việc chọn tối đa 6 L1 tag và tối đa 12 L2 (thanh menu xổ xuống dưới mỗi L1 tag).  

Ví dụ của thanh navigation custom ở animalthreads.com

Cách custom thanh navigation menu

1. Chọn Domains > Details

2. Click vào “Add Main Navigation”

3. Chọn L1 tag

a. Click ô bên dưới phần “Main Navigation” và đánh vào tag bạn muốn
b. Click vào tag nào muốn custom lên thanh navigation menu

4. Chọn L2 tag

a. Click ô bên dưới phần “Secondary Navigation” và đánh vào tag bạn muốn
b. Click vào tag bạn muốn cho vào phần menu xổ xuống
c. Lặp lại các thao tác đến khi đã thêm vào hết các tag bạn muốn
d. Sắp xếp thứ tự các tag bằng cách kéo và thả (nếu muốn)

5. Tiếp tục thêm L1 và L2 tags

Lặp lại các bước 3 và 4 đến khi bạn hoàn tất cài đặt cho phần navigation.

6. Click vào “Save changes”

Cài đặt custom navigation ngay nào!

Log in vào tài khoản