Bản tin

Bản tin
Tháng Ba 27, 2018

Bản tin nội bộ số #003

Yêu cầu artwork theo DPI Tải lên thiết kế dễ dàng với yêu cầu…
Read More
Bản tin
Tháng Hai 27, 2018

Cập nhật nội bộ dành cho seller số #002

Cải thiện tốc độ tải storefront Tốc độ tải storefront nhanh hơn tới 70%…
Read More
Bản tin
Tháng Hai 2, 2018

Bản Tin Nội Bộ #001

Sizing charts mới Size chart được trình bày chi tiết khoa học giúp khách…
Read More