Skip to main content
search

Bang Washington kỷ niệm Ngày của Cha (Father’s Day) đầu tiên tại Hoa Kỳ vào ngày 19/06/1910. Tuy nhiên phải mất 58 năm sau, vào năm 1972, việc vinh danh những người cha mới trở thành ngày kỷ niệm và ngày lễ toàn quốc.

Mặc dù ngày lễ này không lớn như Ngày của Mẹ, Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia (National Retail Federation – NRF) có báo cáo vào năm 2019 cho thấy sức chi cho ngày này đã tăng 70% tính từ năm 2009, đạt khoảng 6.6 tỷ USD. Sự tăng trưởng này đến từ việc tăng chi tiêu của nhóm khách hàng trong khoảng 35-44 tuổi. Với sự tăng đều này, có thể dự đoán năm 2020 sẽ tiếp tục là một năm có lượng chi tiêu khủng cho Ngày của Cha.

Cụ thể hơn, chúng ta có thể thấy cơ hội để tập trung vào việc bán áo quần.

Câu hỏi cần đặt ra là bạn đã sẵn sàng hành động chưa nào?

Dưới đây là cách bạn có thể khởi động nè!

Cảm hứng cho Ngày của Cha

Những câu đùa của cha (Dad Jokes)

Mạng xã hội đã biến những câu đùa của cha trở nên thú vị. Bạn sắp sửa biến điều đó còn thú vị hơn nữa đó.

Những người mới làm cha (New Dads)

Những người mới hoặc sắp làm cha đã giành được đặc quyền tham gia Câu lạc bộ những người cha. Hãy đảm bảo họ được chào đón một cách nồng nhiệt nhất!

Cha và… (Father &…)

Ngày của Cha là ngày để ăn mừng với những người quan trọng nhất. Hãy nhấn mạnh điều đó với một thiết kế “Cha và…”

Ông nội ông ngoại (Granddads)

Những người ông chính là những người cha nhưng với nhiều bộ sưu tập các câu đùa hơn và họ xứng đáng được vinh danh vì điều đó!

Định nghĩa (Definitions)

Những người cha tuyệt vời nhất thường hơn chỉ là một người cha. Hãy thử định nghĩa người đàn ông số một của mỗi người nha.

Lời mời gọi mua hàng

  • Your dad must be this ←→ awesome for these gifts. Shop at your own discretion. (Cha của bạn phải tuyệt vời như thế nàyyyy ←→ để nhận những món quà này đó. Hãy mua sắm tuỳ ý bạn nha.)
  • Shopping for the world’s best dad? We’ve got the world’s best dad gifts. Check them out! (Bạn đang mua quà cho người cha tuyệt nhất thế giới? Chúng tôi có quà dành cho người cha tuyệt nhất thế giới đây. Xem ngay nào!)
  • Make the old man proud. Shop our Dad Jokes Sale today! (Hãy làm ông già bạn tự hào đi nào. Hãy sắm ngay từ “Tuyển tập truyện đùa của cha” của chúng tôi nào!)
  • These dad gifts are about as close to perfect as you’ll get. Shop them today. (Những món quà dành cho cha này đã tiệm cận sự hoàn hảo rồi đó. Hãy mua ngay hôm nay nào!)
  • We’re celebrating dads everywhere with this special Father’s Day Sale. Shop now! (Chúng tôi đang vinh danh những người cha ở khắp mọi nơi với đợt khuyến mãi đặc biệt nhân Ngày của Cha này đó. Mua ngay thôi!)
  • Think he’s the world’s best dad? Tell him with these gifts! (Bạn có nghĩ cha của bạn là người cha tuyệt vời nhất? Hãy thay lời muốn nói với những món quà này!)
  • Make his first Father’s Day one to remember. Shop our Father’s Day Sale. (Hãy làm cho Ngày của Cha đầu tiên của anh ấy thật đáng nhớ. Mua ngay nhân dịp khuyến mãi Ngày của Cha này thôi!)
  • We can’t top dad’s jokes but we can add jokes to dad’s top. Shop our collection of dad jokes! (Chúng ta không thể vượt qua sự hài hước của những câu đùa của cha nhưng có thể thêm sự hài hước vào những câu đùa quá tuyệt vời đó rồi. Hãy xem ngay tuyển tập câu đùa của cha của chúng tôi nhé!)
  • For the best man in the world, the best sale in the world. Get ready for Father’s Day! (Đợt sale tuyệt nhất dành cho người đàn ông đỉnh nhất. Hãy sẵn sàng cho Ngày của Cha thôi!)

Leave a Reply

Close Menu