Skip to main content
search

Tìm hiểu các sự kiện xung quanh Christmas để tăng lợi nhuận

Bạn đã nghe về Black Fridat và Cyber Monday (Thứ Hai Điện Tử), nhưng bạn có biết còn tới 8 sự kiện có thể sử dụng để bán hàng trong dịp Christmas? Team TeeChip Pro đã chuẩn bị cho bạn 1 bộ hướng dẫn về bán hàng cho Christmas với những mục sau:

  • Tóm tắt 8 sự kiện nổi tiếng
  • Pro tip và cách thức kêu gọi bán hàng cho từng sự kiện
  • Các chiến lược hiệu quả để marketing dịp Christmas

Tìm hiểu cách tạo doanh thu và tối ưu hoá lợi nhuận

Xem bộ hướng dẫn miễn phí tại đây
Close Menu