Chức năng marketplace cuối cùng cũng đã chính thức “lên sóng”

Hãy chuẩn bị để bán cho nhiều khách hàng tiềm năng hơn

TeeChip rất hào hứng để công bố việc chính thức việc ra mắt tính năng mới marketplace. Từ lúc này khách hàng đã có thể truy cập trang pro.teechip.com và tham khảo toàn bộ những public categories của các chiến dịch TeeChip Pro. Hãy tận dụng tối đa cơ hội này bằng việc chuẩn bị tốt hơn cho các chiến dịch và storefronts của bạn.

TeeChip
Tham khảo markeplace mới tại pro.teechip.com

Làm thế nào để chuẩn bị cho tính năng marketplace

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cần làm để trang bị cho việc sử dụng tốt tính năng cực kì hữu ích này.

1) Hãy hỗ trợ khách tìm thấy chiến dịch của bạn bằng việc thêm các tag vào.

Khách hàng có thể tìm kiếm chiến dịch theo categories. Hãy tăng sự may mắn để được tìm kiếm của các chiến dịch bằng việc đưa ra các tag chính xác và phù hợp.

Hướng dẫn cách thêm tag vào những chiến dịch mới và cũ

Bạn có thể thêm các loại tag phù hợp vào các chiến dịch mới ở giai đoạn cuối cùng khi lên chiến dịch (xem hình phía dưới). Bạn cũng có thể thêm tag vào những chiến dịch đang tồn tại bằng việc vào trang “Campaign Details” (Campaigns > Details > Campaign Details).

TeeChip
Thêm những tag phù hợp vào các chiến dịch của bạn

 

2) Chỉnh chiến dịch public để được hiển thị trên marketplace.

Chỉ có những chiến dịch ở chế độ “public” mới được hiển thị ở marketplace (các chiến dịch nếu không được can thiệp sẽ ở chế độ mặc định là “public). Nếu các chiến dịch của bạn hiện đang ở chế độ “private”, bạn có thể dễ dàng chuyển chế độ lại. Để chuyển chế độ hiển thị (visibility), hãy di chuyển đến campaign details (Campaigns > Details > Campaign details) và chọn public hoặc private ở mục visibility.

TeeChip

3) Được featured trên trang homepage

Các chiến dịch và storefront top-selling sẽ được feature trên marketplace TeeChip tại trang homepage. Tính năng này sẽ hiển thị miễn phí từ đây đến cuối năm, vì vậy bạn hãy cố gắng tận dụng tối đa cơ hội này.

TeeChip
Đươc feature trên trang chủ là cơ hội tăng doanh số mà bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ

 

Tăng tỷ lệ để storefront được feature

 

Những storefront có lượng bán dẫn đầu, kèm các chiến dịch không vi phạm sẽ là những ứng cử viên sáng giá để được chọn feature trên trang homepage. Khi tạo storefront, hãy chắc rằng các chiến dịch được gom vào một loại category (chứ không phải một loại sản phẩm) và được tag chuẩn và phù hợp.

Tag các chiến dịch và bán nhiều hơn với chức năng TeeChip marketplace mới.

Hãy chuẩn bị cho marketplace