TeeChip Blog


A better way to sell t-shirts online.

ขอแนะนำTeeChip Internationalization

เราขอแนะนำระบบแปลภาษาอัตโนมัติ, แปลงสกุลเงิน และ bonus! ระบบใหม่มีอะไรบ้าง: Automatic browser location detection: ระบบนี้จะคอยตรวจจับ Location หรือพื้นที่ที่ลูกค้าของคุณอยู่ Automatic language translation: หลังจากตรวจจับ Location แล้ว หน้าเพจ Campaign ของทุกท่านจะได้รับการแปลภาษาอัตโนมัติ ตาม 10 ภาษาที่ระบบของเรารองรับ Automatic currency conversion: ระบบจะทำการแปลงสกุลเงินตาม...
Read More

Giới Thiệu Chức Năng Toàn Cầu Hoá của TeeChip

Giới thiệu hệ thống tự động chuyển đổi ngôn ngữ, tiền tệ và một bonus cho những seller đọc đến cuối email này! Cách thức vận hành: Tự Động Nhận Diện Trình Duyệt: hệ thống của chúng tôi sẽ tự động nhận diện vị trí khách hàng của các bạn.  Tự Động Chuyển Đổi Ngôn Ngữ: Sau khi...
Read More

Introducing TeeChip Internationalization

Introducing automatic translation, currency conversion & a bonus! How it works: Automatic browser location detection: Our new automatic translation feature automatically detects your customer's location. Automatic language translation: Based on the detected location, your campaign page is translated into one of our 10 new languages accordingly. Automatic currency conversion: Also based on the detected location, the currency is automatically...
Read More

ชี้แจงเรื่องการถูกบล็อคจาก Facebook

ถึง TeeChip Seller ทุกท่าน:  เราอยากขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากสำหรับการให้ความสนใจและสนับสนุนเรา ในช่วง2วันที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่วันพุธ, TeeChip ถูกบล็อคจาก Facebook ทำให้ทุกท่านไม่สามารถลงลิงค์ที่เกี่ยวกับ TeeChip หรือแม่แต่ลง Adที่เกี่ยวกับ TeeChip และส่งข้อความใดๆโดยใช้ลิงค์...
Read More

Chia sẻ về Facebook Downtime

Thân gửi các TeeChip sellers, Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn trong 2 ngày vừa qua, vì đã ủng hộ và chờ đợi chúng tôi. Nhận định vấn đề: bắt đầu từ Thứ Tư, TeeChip bị blocked bởi Facebook. Mọi người không thể đăng links có TeeChip. Hoặc tạo ads dẫn link...
Read More