TeeChip Blog


A better way to sell t-shirts online.

TeeChip Success Stories: Greg S Fey

Hi Greg, tell us about yourself! Hi, my name is Gregory Stewart Fey, I was born in 1988 in Pietermaritzburg, South Africa. I attended Maritzburg College in Pietermaritzburg form 2002 to 2006, after which I was fortunate enough to attend the University of KwaZulu Natal from 2007 to 2011 where I studied Fine Arts and have a Bachelor...
Read More

Giới hạn 16 màu & size 5XL/6XL

Thân gửi các seller của TeeChip, Chúng tôi rất vui mừng thông báo 2 nâng cấp “khủng” của platform, đó là: tăng tổng số màu và kiểu áo trong một chiến dịch lên 16, và đưa vào 2 loại size cỡ đại mới là 5XL và 6XL. Giới Hạn 16 Màu Trước đây, mỗi chiến dịch chỉ được...
Read More

16 Garment Limit & 5XL/6XL Sizes

We're happy to announce 2 website upgrades: the ability to add 16 style/color combinations to campaigns as well as additional 5XL and 6XL sizes. 16 Color Limit In the past, each campaign could only have a total of 8 garment color/style combinations. Today, we are increasing our maximum limit to 16 style/color combinations within a...
Read More

Giới Thiệu TeeChip Storefronts

Thân gửi các seller của TeeChip, Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng giới thiệu với các bạn chức năng mới storefronts! Storefronts là gì? Khi sử dụng storefronts, bạn có thể xây dựng cho riêng mình store online từ nhiều chiến dịch khác nhau. Lợi ích của storefronts là gì? 1. Xây dựng thượng hiệu (brand): Thay...
Read More

Chào Việt Nam!

Thân chào cộng đồng seller của VietNam! Vậy là đã hơn 1 năm kể từ ngày TeeChip có những seller người Việt Nam đầu tiên, chúng tôi chắc chắn không thể đạt được những kết quả tích cực như ngày hôm nay nếu không có sự ủng hộ của cộng đồng Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã...
Read More