TeeChip Blog


A better way to sell t-shirts online.

Bán Gì Vào Ngày Quốc Tế Nói Dối (April Fool’s Day)

Cứ đến ngày 1 tháng tư hàng năm, y như rằng sẽ có rất nhiều những trò đá đểu hoặc chơi xỏ tai quái được nghĩ ra để ăn mừng ngày Quốc Tế Nói Dối (April Fool’s Day). Không ai tìm ra được bắt nguồn của ngày này và vì sao người Mỹ và các nước Châu...
Read More

Guide to Selling: Create Custom April Fool's Day Merchandise

Every year on April 1st, there are hoaxes and pranks aplenty. This is the celebration of April Fool’s Day. With its unknown origins and widespread American and European celebration, only one thing is for certain on this day of jest: people and brands alike will try to pull practical pranks on each other. Shirts and pranks have...
Read More

720 giờ ấp ủ yêu thương

Coworking space là mô hình đang ở giai đoạn khá mới trên thế giới và hoàn toàn mới tại Việt Nam. Coworking space - Không gian làm việc chung, được hình thành bởi hai thành phần chính: Tiện ích và Cộng đồng. Tiện Ích vì bạn sẽ có một nơi như là văn phòng để đi về, tránh...
Read More

Guide to Selling: Create Custom St. Patrick’s Day Merchandise

We’re excited to begin our new Guide to Selling blog posts, which will provide tips on how best to market, design, and sell your items. Kiss Me, I’m Irish St. Patrick’s Day is fast approaching on March 17. An estimated $4.4 billion was to be spent by Americans alone on St. Patrick’s Day...
Read More

Hướng dẫn bán hàng: Bán như thế nào cho ngày Thánh St. Patrick

Chúng tôi rất phấn khởi được chia sẻ kế hoạch mới về việc thực hiện chuỗi các bài blog hướng dẫn bán hàng, nội dung sẽ xoay quanh việc chia sẻ tips về tiếp thị, thiết kế và bán sản phẩm của bạn. Kiss Me, I’m Irish (Hãy Hôn tôi, vì tôi có dòng máu Irish: câu...
Read More