TeeChip Blog


A better way to sell t-shirts online.

Cải thiện Dashboard: hiển thị theo múi giờ

Thân gửi các seller của TeeChip, Nằm trong kế hoạch cải thiện trải nghiệm người dùng cho các seller ở các múi giờ (time zones) khác nhau, chúng tôi rất vui mừng chia sẻ với các bạn nâng cấp mới cho hệ thống seller dashboard, đó là: chúng tôi đã điều chỉnh để các số liệu (data) được...
Read More

Xin Chào Việt Nam!

Xin chào Việt Nam, và hoan nghênh các bạn. Tên tôi là Raymond và tôi là Chủ tịch và Người sáng lập của TeeChip. Tôi muốn nói rằng những tố chất nổi bật mà tôi đặc biệt thích ở người Việt Nam đó là thái độ/tinh thần làm việc khi phải bắt đầu từ bàn tay trắng....
Read More

Cải thiện tốc độ tải trang

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng platform đã tân trang triệt để giao diện trang mua hàng, cũng như các bước đặt hàng. Mục đích là để giảm thời gian tải các trang trên hệ thống, từ đó làm tăng tỷ lệ chuyển đổi cho seller. Trong nhiều tháng qua, đội ngũ kỹ thuật và thiết...
Read More

Improved Page Speeds and Load Times

We are happy to announce that we've revamped our order flow to drastically reduce page load times and increase conversion rates. We've spent the last several months tweaking our buy and checkout pages and A/B testing across a variety of devices. Through extensive testing and experimentation, our new pages are faster, cleaner, and more cross-device compatible. The...
Read More

TeeChip Success Stories: Greg S Fey

Hi Greg, tell us about yourself! Hi, my name is Gregory Stewart Fey, I was born in 1988 in Pietermaritzburg, South Africa. I attended Maritzburg College in Pietermaritzburg form 2002 to 2006, after which I was fortunate enough to attend the University of KwaZulu Natal from 2007 to 2011 where I studied Fine Arts and have a Bachelor...
Read More